Rivier, gekanaliseerd

Rivier waarbij door stuwen en/of sluizen de waterstand wordt geregeld. De stuwen en sluizen verdelen de rivier in zogenaamde panden. Een schutsluis naast de stuw zorgt er voor dat de scheepvaart de stuw kan passeren.