Rivier, gekanaliseerd

Rivier waarbij door stuwen en/of sluizen de waterstand wordt geregeld. De stuwen en sluizen verdelen de rivier in zogenaamde panden. Een schutsluis naast de stuw zorgt er voor dat de scheepvaart de stuw kan passeren.

Relevante links