Rijn en Maas

Wateren voortkomend uit de rivier de Rijn en de rivier de Maas, dus inclusief hun benedenrivieren.
Als begrenzing geldt het Keteldiep (IJssel), de pieren van Hoek van Holland (Nieuwe Waterweg), het spoorgedeelte van de Moerdijkbruggen (Amer) en de overgangen van de Dordtse Kil en het Spui in het Haringvliet.