Leerlingwezen

Onderwijsvorm waarin leerlingen een deel van de week werkzaam zijn in een bedrijf (op basis van een leerovereenkomst) of praktijkleerplaats en één of twee dagen per week naar school gaan.
Het leerlingwezen werd ook wel beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) genoemd en is vergelijkbaar met het beroepsonderwijs dat binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB; vanaf 1997/'98) onder de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) valt.