Kapitaalcoëfficiënt

De (bruto)kapitaalgoederenvoorraad in verhouding tot de (bruto) toegevoegde waarde.