Energiearmoede

Dit microdatabestand is samengesteld ten behoeve van de Monitor Energiearmoede in opdracht van het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Het bestand bevat ten eerste de variabelen van de verschillende indicatoren voor energiearmoede waarover in de monitor gepubliceerd is. Deze zijn aangevuld met onderliggende variabelen
die gebruikt zijn om energiearmoede te berekenen, en de achtergrondkenmerken in de tabellen. Het gaat om informatie over kenmerken van woningen, aangevuld met enkele demografische en sociale kenmerken van de huishoudens die in de betreffende woningen wonen 2019-2022.