Prijsontwikkelingen in koopwoningen

Korte lesbrief over het berekenen van prijsontwikkelingen in koopwoningen en indexcijfers. Deze korte lesbrief laat leerlingen zelf de prijsontwikkeling berekenen van koopwoningen. Leerlingen gaan aan de slag met berekeningen in tabellen en indexcijfers en analyseren waarom het indexcijfer afwijkt van het verschil in prijs tussen twee perioden.


Bij de les horen de onderstaande documenten: