Inschrijving BRP

De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de informatie die het CBS dagelijks ontvangt vanuit de BasisRegistratie Personen (BRP). Er is gekeken naar personen die vanuit Oekraïne als ingezetene zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Voor dit bericht zijn personen die uit een ander land zijn gekomen, maar wel de Oekraïense nationaliteit hebben vooralsnog buiten beschouwing gelaten. In de registers van het CBS zijn dit tot nu toe bijna 400 personen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke vestigingsdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. Dit bericht bevat gegevens die op donderdag 7 april bij het CBS bekend waren. De informatie over de meest recente volledige week (in dit geval week 13, tot en met 3 april) zijn daarom nog niet compleet, over de week vanaf 4 april lopen de cijfers tot 7 april. Normaal gesproken is 85 procent van de inschrijvingen van de voorgaande week bekend. Voor Oekraïense vluchtelingen verloopt dit proces mogelijk sneller.