Werkzame personen, november 2021

Werkzame personen naar bedrijfstak/branche en grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring en deeltijdfactor, november 2021

Werkzame personen naar bedrijfstak/branche van het bedrijf van de voornaamste werkkring (18 categorieën) uitgesplitst naar grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring op basis van het aantal werkzame personen (5 categorieën) uitgesplitst naar de deeltijdfactor van de persoon (5 categorieën), november 2021

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat