Aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2022, arrondissement

Het aantal inwoners per leeftijd op 1 januari 2022 per arrondissement.
Bekostigd door Bureau Wsnp.