Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020

De tabellen bevatten cijfers over het aantal afgelegde kilometers door personenauto’s en lijndienstbussen op Nederlands grondgebied in verslagjaar 2020.

De cijfers zijn uitgesplitst naar brandstofsoort en emissieklasse.

Het aantal afgelegde kilometers wordt door het CBS geschat op basis van tellerstanden, geregistreerd door de RDW. De totale voertuigkilometers worden vervolgens verdeeld naar grondgebied, waarbij ook een schatting wordt gemaakt voor de kilometers van buitenlandse voertuigen in Nederland.

De tabellen zijn bekostigd door CE Delft.