Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Staafdiagram
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.
Gegevens over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één tot vijf jaar na schoolverlaten.
De tabellen tonen het aandeel met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, uurlonen en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.
Opdrachtgever: ministerie van OCW.