Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen

grafiek
Verantwoording van een steekproeftrekking voor controletellingen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 wordt een controleprotocol gehanteerd dat ziet op de werking van de optellingen in de software. Als onderdeel van het protocol wordt er in alle gemeenten op basis van een steekproef een drietal lijsten nageteld. Het CBS heeft op verzoek van de Kiesraad een steekproef getrokken om per gemeente drie willekeurige lijsten aan te wijzen. In dit document beschrijft het CBS deze steekproeftrekking.