Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018

Portemonnee met geld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Onderzoek naar betalingsachterstanden bij (uitvoerings)organisaties en gebruik van gemeentelijke financiële dienstverlening in Amsterdam en Den Haag.
Uitvoeringsorganisaties hebben allemaal te maken met meer en minder ernstige wanbetalers (hierna: schuldenaren). Maar hoe vaak hebben zij met dezelfde personen van doen? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? Verschilt dat nog tussen personen met uiteenlopende achtergrondkenmerken? En in welke volgorde ontstaan betalingsachterstanden (hierna: schulden)? Beginnen schulden bijvoorbeeld vaker bij de ene organisatie dan bij de andere?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het CBS in 2019/2020 op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de zes uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV) een dashboard ontwikkeld.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de gemeente Amsterdam en Den Haag hebben het CBS gevraagd dit dashboard uit te breiden door niet alleen naar het landelijke beeld te kijken, maar ook in te zoomen op de gemeente Amsterdam en Den Haag. Hierbij is, naast betalingsachterstanden bij de zes uitvoeringsorganisaties, ook gekeken naar betalingsachterstanden bij deze gemeenten en zorgverzekeringen. Daarnaast is nagegaan of personen in beeld zijn bij de financiële dienstverlening van de gemeente.

Bekostigd door: ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport