Goederenaanvoer per land

Top tien van de goederenaanvoer per land via Nederlandse zeehavens in 2019 en 2020.
16,5 procent van alle goederen die gelost werden in de Nederlandse zeehavens kwam in 2020 uit Rusland. In 2020 daalde het volume van de overslag uit Rusland met 13,1 procent. Dit kwam vooral doordat de aanvoer van kolen vanuit dit land met 23,3 procent afnam. Vanuit de Verenigde Staten werd 38,0 procent minder kolen aangevoerd. De daling van de hoeveelheid geloste ertsen (-22,1 procent) kwam voor een groot deel voor rekening van Brazilië. Hier zakte het volume in met 6 miljoen ton (-41,6 procent), terwijl de totale daling in de aanvoer van ertsen 7,5 miljoen ton bedraagt.