Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020

Nederland kent tien basisregistraties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van enkele basisregistraties en in samenwerking met de stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU) een monitor opgesteld waarmee de kwaliteit van dit stelsel gevolgd kan worden. Dit gebeurt door de onderlinge samenhang van de registers te bestuderen.
Het dashboard beschrijft de uitkomsten van de zogeheten viermeting. De resultaten van de nulmeting, eenmeting, tweemeting en driemeting zijn in eerdere publicaties verschenen. Met deze vierde vervolgmeting wordt gekeken in hoeverre er daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de registraties nog verbeterd zou kunnen worden. Voor deze vierde meting zijn de gegevens bekeken op peilmomenten tussen 30 september 2020 en 1 februari 2021.