Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen

Verantwoording van een steekproeftrekking voor controletellingen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 wordt een controleprotocol gehanteerd dat ziet op de werking van de optellingen in de software. Als onderdeel van het protocol wordt er in alle gemeenten op basis van een steekproef een drietal lijsten nageteld. Het CBS heeft op verzoek van de Kiesraad een steekproef getrokken om per gemeente drie willekeurige lijsten aan te wijzen. In dit document beschrijft het CBS deze steekproeftrekking. Het bevat informatie over welke politieke partijen er per kieskring mee doen en het beschrijft het toegepaste steekproefontwerp en het resultaat van de trekking volgens dat ontwerp.