Methodebeschrijving Regionale toerismerekeningen

De economische impact van toerisme op provincies: methodebeschrijving en resultaten voor de pilot provincie Gelderland van bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de periode 2017-2019.

Het CBS heeft in opdracht van en in samenwerking met het Data en Development Lab (DDL) en de provincie Gelderland een methode opgesteld waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten. Voorheen was dit alleen mogelijk op landelijk en internationaal niveau. Cijfers van de satellietrekening toerisme (SRT) van het CBS worden gecombineerd met de regionale rekeningen van het CBS en een scala aan andere toeristische databronnen, zoals onderzoeken onder toeristen.

De methode is voor Gelderland doorgerekend en geanalyseerd. Bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden beschreven voor de periode 2017-2019. Hierbij zijn de resultaten voor 2019 voorlopig. Er wordt een vergelijking getrokken met de totale economie van Gelderland en met de resultaten van de nationale toerismerekeningen. Er worden conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.