Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15

Tabellenset en bestand over jongeren in een kwetsbare positie in 2014/’15 en dashboard.

In opdracht van het ministerie van OCW is een tabellenset en een sav-bestand samengesteld over jongeren in een kwetsbare onderwijspositie. Het betreft een cohort jongeren dat in september 2015 een kwetsbare overstap maakte in het onderwijs. De tabellen geven kenmerken van deze groep weer in 2017 en 2018. De tabellenset geeft het totaalbeeld, in het sav-bestand is uitgesplitst naar regio. Bij het sav-bestand is een aparte toelichting beschikbaar.

Dit onderzoek is een vervolg op het eerder gepubliceerde onderzoek over het cohort 2014/15. Het dashboard geeft zowel de resultaten van dit als van het vorige onderzoek weer.