Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week

Het aantal arbeidsuren per week van zelfstandigen zonder personeel per beroep in de periode 2017-2019.
Tabellen over het aantal zelfstandigen zonder personeel in Nederland per beroep naar hun arbeidsuren per week bekostigd door Zelfstandigen Bouw.