Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen

© Hollandse Hoogte
De tabel toont het aantal bestuurders van WNT-instellingen die in loondienst zijn van de WNT-instelling zelf, bij de dochteronderneming van de WNT-instelling, of bij de moederonderneming van de WNT-instelling per 1 december 2018.
Het doel van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd inzicht te geven in het de mate waarin bestuurders van WNT-instelling niet in loondienst zijn van de WNT-instelling zelf, maar van haar dochter- of moederonderneming.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.