Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019

Fosfaatklasse per grondsoort voor grasland en bouwland in de jaren 2016 tot en met 2019.
Fosfaatklasse (PAL- en PW-getal) van de cultuurgrond op landbouwbedrijven die in gebruik als grasland en bouwland.