Doelgroepen rechtsbijstand, 2017

Een verkenning naar potentiële doelgroepen in de rechtsbijstand aan de hand van life-events, 2017.
Dit onderzoek verkent aan de hand van life-events of er doelgroepen zijn die mogelijk behoefte zouden kunnen hebben aan rechtsbijstand. Dit is nog een verkenning, in een volgende fase wordt op het daadwerkelijke gebruik van rechtsbijstand gefocust. Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid.