Recreatiewoning in bezit van Duitser of Belg, 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de Landelijke Politie een tabel samengesteld met het aantal recreatiewoningen waarvan de eigenaar in Duitsland of België woont. Het doel hiervan is om in het kader van de Corona crisis te kunnen inschatten hoeveel Duitsers en België gedurende deze tijd naar Nederland zouden kunnen komen.
In de tabel is het aantal recreatiewoningen afgeleid uit de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) door het aantal WOZ-objecten te tellen met gebruiksfunctie 'recreatiewoning en overige woningen'. Om te bepalen of de eigenaar woont in Duitsland of België zijn deze objecten eerst gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) en is een selectie gemaakt voor niet-ingezetenen in de BRP. Aan de hand van Landscode uit de WOZ is vervolgens bepaald of ze in Duitsland of België wonen.