Dashboards Stromen in en uit de bijstand in Den Haag

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Twee dashboards over de stromen in en uit de bijstand in de gemeente Den Haag.

Om meer inzicht te krijgen in onder meer de actuele in- en uitstroom van de bijstand en succesvolle uitstromers in Den Haag zijn twee interactieve dashboards ontwikkeld.

De bijstandsmonitor: een monitor die elk half jaar laat zien hoeveel mensen in Den Haag zijn in- en uitgestroomd in de bijstand naar diverse achtergrondkenmerken. Deze monitor geeft de belangrijkste indicatoren weer van de in- en uitstroom, waaronder instroom door verhuizing, na een ww-uitkering of bijvoorbeeld door scheiding en uitstroom vanwege overlijden/verhuizing, het vinden van werk, e.d. Bij de uitstroom worden de mensen daarnaast op meer momenten in de tijd gevolgd, zodat ook inzichtelijk wordt in hoeverre de uitstroom duurzaam is.

De cohortanalyse: alle inwoners van Den Haag die in het jaar 2015 een bijstandsuitkering hebben gehad zijn vier jaar lang gevolgd. Van deze groep is elk half jaar bekeken of ze nog steeds in de bijstand zaten, werk hadden of in een andere situatie zaten. Daarnaast zijn verschillende achtergrondkenmerken in beeld gebracht zoals het volgen van een gemeentelijk traject.

De dashboards zijn ontwikkeld binnen het Urban Data Center/Den Haag en bekostigd door de gemeente Den Haag.