Elektriciteitsproductie mestvergisters 2018

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.
In de tabel worden de aansluitingen van mestvergistingsinstallaties ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar.