Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018

Onderzoek naar samenloop van algemene en bijzondere bijstand in 2018

Het onderzoek 'BUS S - Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018' omvat drie tabellen. Deze geven informatie over drie kwetsbare groepen:

  • alleenstaande jongeren;
  • alleenstaande ouders met thuiswonende minderjarige kinderen;
  • personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

De tabellen geven het aantal personen met een algemene bijstandsuitkering en hoeveel daarvan ook aanvullende bijzondere bijstand ontvingen. De tabellen tonen hierbij het aantal personen, het aantal maanden (keren) dat bijzondere bijstand werd uitgekeerd, het gemiddelde bedrag dat zij per maand aan aanvullende bijzondere bijstand ontvingen en het totale jaarbedrag dat door gemeenten aan aanvullende bijzondere bijstand bovenop de algemene bijstand werd uitgegeven in 2018. Deze informatie is vervolgens uitgesplitst naar clusters (redenen voor) bijzondere bijstand.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).