Verrekende bedragen BDFS 2018

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.
Dit rapport beschrijft de resultaten van een extra uitvraag naar de bedragen die door gemeenten zijn verrekend bij nieuw ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 vóór opgave aan het CBS. Bekostigd door: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads