Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.
De populatie voor de cijfers zijn de bedrijven die voorkomen in de productiestatistieken (meer informatie over de productiestatistieken. CBS heeft in opdracht van brancheorganisatie INretail voor branches binnen de detailhandel arbeids- en financiële kengetallen bepaald over verslagjaar 2017.