Gasten en overnachtingen in Eindhoven, 2016-2018

Binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties in de gemeente Eindhoven, 2016-2018.
De populatie bestaat uit alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed and breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bekostigd door: gemeente Eindhoven