Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten

Onderzoek naar de combinaties en volgtijdelijkheid van het gebruik en aanvraag van vijf financieringsinstrumenten.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt diverse instrumenten aan om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van financiering voor het mkb te vergroten. In deze beschrijvende analyse wordt nagegaan in welke mate vijf van die instrumenten gecombineerd gebruikt of aangevraagd worden en wat daarvan de volgtijdelijkheid is. Bekostigd door: ministerie van EZK.