Wanbetalers Zorgverzekering 2017

Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar gemeente
De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gemeente voor o.a. de kenmerken leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en soort uitkering. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2017 (peildatum).