In- en uitstroom Wmo, 2017 en 1e halfjaar 2018

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2017 en het 1e halfjaar van 2018.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo. De gegevens worden uitgesplitst naar type arrangement. De tabel toont speciaal de trajecten die óp 1 januari zijn gestart en de trajecten die óp 31 december zijn beëindigd. Om administratieve redenen zijn relatief veel trajecten gestart op 1 januari en beëindigd op 31 december. De cijfers zijn over 2017 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar 2018 zijn voorlopig.