Monitor Tijdelijke Verhuur 2017

Tijdelijke Verhuur Corporaties 2017

Met ingang van 1 juli 2016 is op grond van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ het stelsel van tijdelijke verhuurcontracten verruimd. De wet introduceert nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, waardoor er in meer situaties een woongelegenheid tijdelijk verhuurd kan worden. Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten van de sector corporaties zien in Nederland op peildatum 31 december 2017.

Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).