Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014.

Deze tabel is gebaseerd op onderzoek gedaan naar de baanvindduur van werklozen. De gegevens zijn onderverdeeld naar baanvindduur in vier klassen, 0 tot 6 maanden, 6 tot 12 maanden, 12 tot 24 maanden en 24 maanden of meer. De tabellen bevatten werklozen in 2014, van Hbo-onderwijsniveau in de leeftijd 40 tot 60 jaar.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van mr. Rosa Odink van Goumans Bakker advocaten.