Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2016/’17

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/’17.
Deelnemers kunnen het volgende schooljaar in onderwijs blijven of het onderwijs verlaten (uitstromers). De door- en uitstroom wordt gegeven naar instelling, domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.