Jongerennorm en bijzondere bijstand

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017
Het onderzoek 'BUS-O - Jongerennorm en bijzondere bijstand' omvat één tabel. Deze tabel geeft het aantal jongeren weer met een algemene bijstandsuitkering conform de jongerennorm in 2017 en hoe vaak de jongerennorm werd aangevuld met bijzondere bijstand. De tabel toont hierbij het aantal personen, het aantal maanden (keren) dat bijzondere bijstand werd uitgekeerd, het gemiddelde bedrag dat zij per maand aan aanvullende bijzondere bijstand ontvingen en het totale jaarbedrag dat aan aanvullende bijzondere bijstand bovenop de jongerennorm werd uitgegeven in 2017. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).