Tabellen re-integratievoorzieningen, kw2 2018

Foto ingang Dienst Werk en Inkomen gemeente Utrecht
© Hollandse Hoogte
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).