Werkzame beroepsbevolking 15-74 jaar Gemeente Utrecht

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

Deze tabel bevat cijfers over beroepen van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de gemeente Utrecht in 2017.

Daarnaast zijn ook de beroepen weergegeven van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de overige gemeenten (als totaal) en voor Nederland in 2017.
Beroepen zijn onderverdeeld naar beroepsgroep volgens de beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014), de meest uitgebreide indeling van beroepen volgens de BRC 2014.
Werkzame personen zijn mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

De cijfers zijn afgerond op duizendtallen. De waarde 0 in de tabel geeft aan dat het aantal personen in deze beroepsgroep kleiner dan 500 is.
Maatwerk is gemaakt in opdracht van Elsevierweekblad.