Deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.
Het gaat hierbij om de deelname aan formele en niet-formele opleidingen. De tabel bevat cijfers over de kenmerken van het werk van de deelnemers (bedrijfssector). De bedrijfssector is gebaseerd op de SBI2008 van het CBS. De cijfers naar bedrijfssector voor 2017 zijn nog voorlopig. Hierdoor is het aantal onbekenden iets hoger dan eerdere jaren. Een klein deel van de respondenten in het eerste kwartaal van 2013 zijn hierdoor afkomstig uit de EBB vóór herontwerp, en komen terecht in de categorie onbekend in 2013.
Maatwerk is gemaakt in opdracht van Onderzoeksbureau NIDAP.

Downloads