Bevolkingsprognose met vier migratievarianten

Deze tabel is samengesteld op verzoek van de WRR. Het bevat resultaten uit de stochastische bevolkingsprognose 2017-2060, gepubliceerd 19-12-2017.
Van de bevolkingsprognose 2017-2060 zijn in 2017 duizend varianten berekend waarin met andere aannames voor de immigratieaantallen, emigratiekansen, het kindertal per vrouw en de levensverwachting werd gewerkt.Deze varianten werden gebruikt om de onzekerheidsintervallen rond de prognose te schatten.
Uit deze varianten zijn voor deze tabel 4 groepen geselecteerd
-Varianten met een gemiddelde netto migratie per jaar van 8 tot 12 duizend (44 varianten)
-Varianten met een gemiddelde netto migratie per jaar van 48 tot 52 duizend (51 varianten)
-Varianten met een gemiddelde netto migratie per jaar van -2 tot 2 duizend (10 varianten)
-Varianten met een gemiddelde netto migratie per jaar van minder dan -5 duizend (5 varianten)
Voor deze twee groepen van varianten is het gemiddelde inwonertal in 2060 naar herkomstgroep vergeleken met de prognose.