Kwartaalmonitor OEV, Q1 2018

Stapel verhuisdozen
Maatwerk kwartaalmonitor voor de branchevereniging Organisatie Erkende Verhuizers (OEV), Q1 2018
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen publiceert CBS elk kwartaal een monitor voor de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV). In de kwartaalmonitor OEV, Q1 2018 zijn cijfers opgenomen over de ontwikkelingen van de Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt.

De verhuisbranche is getypeerd als code 4942 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). SBI 4942 heeft alleen betrekking heeft op bedrijven met de hoofdactiviteit ‘verhuizen’. Bedrijven die geregistreerd staan met ‘verhuizen’ als nevenactiviteit blijven hierbij buiten beschouwing.

Downloads