Branden in woongebouwen en bijgebouwen, 2013-2017

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).
Team Rechtsbescherming en Veiligheid heeft op basis van de gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem van de meldkamers in Nederland de branden in woongebouwen en bijgebouwen samengesteld. Dit is gedaan voor de jaren 2013 tot en met 2017. Als indicator van ‘echte’ brand wordt aangehouden als de tijd ‘Ter plaatse’ van de melding ingevuld is. Indien dit niet het geval is dan wordt het door het CBS gezien als loos alarm. De maatwerkopdracht is op verzoek van Nederlands Forensisch Instituut gemaakt.