Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Deze tabellenset is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek 2017. Omdat het gaat om gedetailleerde informatie is gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters (KDS).

Naast deze informatie over de aansluiting van opleiding en werk van gediplomeerde mbo’ers stelt het CBS in opdracht van het Ministerie van OCW ook tabellen samen over de arbeidsparticipatie van mbo schoolverlaters. Die tabellen zijn gebaseerd op registerinformatie en bevatten zowel informatie over gediplomeerde als ongediplomeerde mbo schoolverlaters.