Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland

Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland naar verschillende achtergrondkenmerken.

De maatwerktabel bevat gegevens over overleden minderjarigen en doodgeborenen naar leeftijd bij overlijden, aard van overlijden en locatie van overlijden. Het betreft personen overleden in Nederland, ongeacht of zij ingezetenen waren van Nederland. Uitgegaan is van de gemeente van overlijden en dus de provincie van overlijden om naar te tabelleren.
Het betreft statistiekjaren 2013-2016. Deze cijfers zijn definitief.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 180416. Opdrachtgever: FARR.