Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen, 2005-2016

Tabel met de gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.
Op verzoek van het RIVM heeft het CBS een overzicht gemaakt van de gemiddelde verpleegduur in Nederlandse ziekenhuizen, volgens verschillende definities.
In de tabel staat de gemiddelde verpleegduur zoals deze voorheen door het CBS werd aangeleverd aan OECD (t/m verslagjaar 2012) en de gemiddelde verpleegduur zoals dit jaar aangeleverd aan OECD/Eurostat/WHO-Europa ('Joint OECD/Eurostat/WHO-Europe Questionnaire on Non-Monetary Health Care statistics') voor 2013-2016, volgens nieuwe definities. Verder staat vermeld de gemiddelde verpleegduur zoals gepubliceerd op StatLine (t/m verslagjaar 2012) en de gemiddelde verpleegduur voor 2013-2016 volgens vrijwel dezelfde definities.
De bron van de cijfers is de Landelijke Medische Registratie (t/m 2012) en diens opvolger de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), DHD (Utrecht).