Aantal DBCs per dag op de SEH per KNMI-regio; 2010-2015

Tabel met per dag het aantal DBC's en het aantal unieke personen op de SEH naar diagnosecluster (selectie van diagnosen) en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Op verzoek van het AMC heeft het CBS in kaart gebracht hoeveel Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en aantal personen er per dag zijn geweest met een contact op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis, voor een aantal DBC-diagnoseclusters en per KNMI-regio, in de periode van 2010 tot en met 2015.
De data zijn afkomstig uit het DBC Informatiesysteem (DIS) van de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). De DIS-data worden door het CBS gebruikt voor de productie van statistieken over het zorggebruik in de medisch specialistische zorg, zoals gepubliceerd op Statline. In deze statistieken is geen informatie over SEH bezoek opgenomen.

Het AMC heeft de voor dit onderzoek gewenste DBC-diagnosen ingedeeld in 18 diagnoseclusters. De instellingen waar de contacten op de SEH hebben plaatsgevonden zijn ingedeeld naar KNMI regio’s. De diagnoseclusters en KNMI-regio’s worden weergegeven in de tabel.