Invloed van import op exportsucces

In dit literatuuronderzoek wordt gekeken of en in hoeverre importmogelijkheden effect hebben op exportsucces. Minimaal vier definities van exportsucces kunnen worden onderscheiden: het worden van een exporteur, het verhogen van het exportaandeel in totale verkopen, het verschuiven naar een nieuwe exportmarkt en het overleven in een specifieke exportmarkt.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.