Gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig

Historisch beeld. Bejaarden en hun verpleegster brengen hun stem uit in een stemlokaal tijdens gemeenteraadsverkiezingen van 1939
© Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo
Deze tabel bevat gegevens over de gemeenteraadsverkiezingen van 1931, 1935 en 1939
Bronnen voor deze historische verkiezingscijfers zijn de door het CBS gemaakte publicaties Statistisch overzicht verkiezingen van 1931 en 1935, beide in Den Haag bij de Rijksuitgeverij verschenen, en het ongepubliceerde handschrift Verkiezingen 1939: Prov. Staten, Gemeenteraden, stemmen en kiezers. Deze drie bronnen zijn door het CBS en de Kiesraad gedigitaliseerd en gecontroleerd.

Alle tabellen hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen van 1931, 1935 en 1939. De onderzoekspopulatie van tabellen 1, 3 en 5 bestaat uit het aantal kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen per gemeente in dat jaar. In tabellen 2, 4 en 6 wordt gekeken naar hoeveel stemmen zijn uitgebracht per partij, waarbij enkel de grootste landelijke partijen getoond worden.

Daarnaast wordt per gemeente aangegeven welke partij het grootste was op basis van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Dit kan naast de getoonde partijen ook een overige partij zijn of meerdere overige partijen.

Van de drie partijen met de meeste stemmen in het betreffende jaar wordt vervolgens het aandeel stemmen per gemeente getoond.

Tabel 1 en 2 bevattten de gemeenteraadsverkiezingen van 1931, tabel 3 en 4 die van 1935 en tabel 5 en 6 die van 1939.