Biobased data 2013-2016

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.
Deze maatwerktabellen zijn een hulpmiddel voor het in kaart brengen van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (biobased materialen) in het Nederlandse productieproces.
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.