Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Aantal huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenssamenstelling en leeftijd in 6 gemeenten in Zuid-Limburg op 1 januari 2016.
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft voor het jaar 2016 gegevens geleverd over de huishoudenssamenstelling en leeftijdsklassen van huishoudens verblijvend in koopwoningen in zes gemeenten in Zuid-Limburg. Aan deze gegevens is tevens de WOZ-waarde van deze woningen toegevoegd. Opdrachtgever: Companen B.V.